Informatie voor cliënten

Wat doet een Centrum voor Levensvragen?

Een Centrum voor Levensvragen (CvL) ondersteunt je bij vragen en twijfels over de zin en betekenis van het leven. Dat is ongeacht spiritualiteit/ geloof/ religie. Die zogenaamde ‘levensvragen’ kunnen bijvoorbeeld bij je opkomen als je iets hebt meegemaakt waardoor je van slag bent. Het kunnen vragen zijn over grote of kleine dingen, rond alles wat je beleeft en waar je iets mee wilt of mee moet.

De professionals die dit werk doen heten ‘geestelijk verzorger’ of ook wel ‘geestelijk begeleider’.  Hij/zij luistert aandachtig naar je verhaal en staat samen met jou stil bij wat je doormaakt(e). Hij/zij stelt vragen en denkt met jou na over je situatie (‘reflecteert’). In dit proces van ‘zinvinding’ verbindt de geestelijk verzorger/begeleider jouw vragen aan jouw kijk op het leven en werkt eventueel met symbolen en rituelen.

Geestelijke verzorging/begeleiding is er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensvisie je ook hebt, ook als je die niet hebt.

Hoe werkt een Centrum voor Levensvragen?

Een CvL werkt in een bepaalde regio. Welk CvL in uw regio actief is, vind u op dit kaartje. Als u doorklikt naar de betreffende CvL vind u alle informatie hoe u hen kunt bereiken.

Kwaliteit

De bij ons aangesloten CvL hanteren een kwaliteitsbeleid. Zon zijn bijvoorbeeld alle geestelijk verzorgers gekwalificeerd. Naast een hbo- of universitaire opleiding zijn zij geregistreerd bij de het kwaliteitsregister SKGV. Via die registratie zijn zij verplicht om hun vakbekwaamheid op peil te houden. Anders verliezen zij hun kwalificatie en kunnen zijn niet meer bij onze leden, de CvL, werken. Hier kun je checken of uw geestelijk verzorger is gekwalificeerd.

Onze aangesloten CvL bieden huisbezoeken of ‘consulten’ om met u in gesprek te gaan. Die zijn kosteloos tot een bepaald maximum. Daarboven zijn de kosten voor eigen rekening, soms worden ze vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Ieder CvL heeft daarvoor een eigen beleid en afspraken. In de praktijk blijkt dat het maximum aantal kosteloze gesprek meestal voldoende is. Neem voor meer informatie contact met het CVL in uw regio.

Naast individuele begeleiding geven onze aangesloten CvL ook scholingen en trainingen aan vrijwilligers en mantelzorgers. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe je als vrijwilliger een moeilijk gesprek voert, of hoe je in een hospice omgaat met ernstige zieke mensen.

Wat kost een geestelijk verzorger/begeleider?

De hulp van onze aangesloten Centra voor Levensvragen is kosteloos. Zij worden betaald vanuit de Subsidieregeling geestelijke verzorging thuis. Er gelden wel enkele voorwaarden. Vraag hiernaar bij het CvL in uw regio.

Vragen die mensen wel eens stellen

Waarom overkomt mij dit?

In situaties waarin je leven (plotseling) verandert, stellen veel mensen deze vraag. Het antwoord is voor iedereen verschillend. Sommige mensen proberen bijvoorbeeld een les te halen uit datgene wat hen overkomt, anderen stellen de tegenovergestelde vraag: Waarom zou het mij niet overkomen? Ontdek of deze vraag voor jou belangrijk is om te stellen. 

Wat is het goede doen in deze situatie?
Van moment tot moment maken we beslissingen. En soms is het kiezen tussen twee kwaden. Wat het goede is, daar kunnen mensen verschillend over denken. Goed gaat over wat voor jou het juiste is om te doen, misschien voor jezelf of voor een ander of iets anders (bijvoorbeeld het milieu). Soms doe je het goede, maar pakt de situatie anders uit. En soms doe je het goede voor een dierbare, maar doe je dat ten koste van bijvoorbeeld jezelf. Vraag jezelf dan ook af: Het goede voor wie? En welke schade breng ik toe met mijn keuze. Wat weegt zwaarder?
Wat heeft mijn leven voor zin?
Ieder mens stelt deze vraag. Sommigen hebben een antwoord, anderen niet. Het stellen van deze vraag laat zien dat we van waarde willen zijn als mens. En het drukt uit dat we het leven als zinloos kunnen ervaren. We kunnen vragen stellen zoals: Is er een groter plan? Waartoe dient mijn leven? Is het leven toevallig? Waarom zou ik verder leven? Het stellen van de vraag kan ook betekenen dat je op dit moment of al langere tijd je leven als zinloos ervaart. Ga na wie of wat je nodig hebt.
Ben ik anderen niet alleen maar tot last?
Als mens zijn we vanaf onze geboorte verbonden met anderen. Zonder anderen overleven we niet. En tijdens ons leven komen we in allerlei relaties terecht. Gelijkwaardig, ongelijkwaardig, steunend, ontmoedigend, kil, warm, afstandelijk, betrokken, enzovoorts. Zo zijn er ook relaties waarin we onszelf als een last kunnen ervaren of bang zijn tot last te zijn voor anderen. Wat betekent het precies: tot last zijn? Wat staat er op het spel als je tot last bent voor een ander?
Waar put ik kracht uit?
Ieder mens heeft krachtbronnen: zaken waar je energie uit haalt. Bijvoorbeeld: dierbare herinneringen, vriendschappen, lichaamsbeweging, creatieve bezigheden, werk, God, inspirerende kunst of literatuur. In tijden waarin het moeizamer verloopt, maar ook als het vanzelf gaat, is het goed om oog te hebben voor de dingen waar je kracht uit put. Ben ik in balans? Wie of wat is belangrijk voor mij? Waar laad ik op?
Waarom heeft God (Allah, ...) mij in de steek gelaten?
Voor mensen die gelovig zijn kan deze vraag opkomen. Het is een vraag die gevoelens van verdriet, eenzaamheid, wanhoop en onbegrip laat zien. In moeilijke situaties waarin onzekerheden bestaan, gaan mensen twijfelen en op zoek naar houvast. Het is belangrijk dat er dan mensen om je heen zijn die naar je luisteren, zonder oordeel en helpen het onzekere mee te dragen.

In welke situatie herken u zich?

Ik ben 50 jaar of ouder.

Mensen van 50 jaar en ouder kunnen kosteloos begeleiding ontvangen van een van de aangesloten Centra voor Levensvragen. Het gaat dan om ‘spirituele, zingevings- en levensvragen’.

 

Een dierbare van mij of ikzelf wordt niet meer beter.

Er is dan sprake van ‘palliatieve zorg’, zoals we dat noemen. Kinderen en volwassenen in de palliatieve zorg en hun naasten kunnen kosteloos begeleiding ontvangen van een van de aangesloten Centra voor Levensvragen. Het gaat dan om ‘spirituele, zingevings- en levensvragen’.

 

Voor kinderen en hun ouders, die te maken hebben met een ernstig ziek kind, is er specialiseerde hulp bij rouw en (dreigend) verlies. Hiervoor kun je contact opnemen met het Netwerken Integrale Kindzorg in jouw regio of bij het ziekenhuis naar een geestelijk verzorger vragen.

Centra voor Levensvragen

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en is geen juridische weergave.