Regio-indeling

van de Samenwerkende Centra voor Levensvragen
(SCL)

Organisatie

Verspreid over Nederland is er een dekkend netwerk van Centra voor Levensvragen. Voor wat betreft geestelijke verzorging thuis worden zij gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. Die subsidie wordt toegekend aan centra die door de minister zijn erkend. De leden van de SCL zijn door de minister erkende Centra voor Levensvragen en onderschrijven de doelstelling van de SCL. Hieronder ziet uw de deelnemende organisaties en hun websiteadres, voor meer informatie:

 

Regio

Naam CvL

Organisatie

CvL Fryslân

Sichtpunt, centrum voor levensvragen

Stichting Sichtpunt

CvL Groningen & Drenthe-Steenwijkerland

Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA

Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA

 

CvL Twente Achterhoek

Willem. Hart voor levensvragen

Stichting Centrum voor Levensvragen Twente en Achterhoek

CvL Gelderland

Regionaal Centrum voor Levensvragen Gelderland

Stichting D3rde Verdieping

CvL Midden Nederland

Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland

Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland

CvL Noord- en Midden-Holland

Stichting Questio – Centrum voor Levensvragen

Stichting Questio-Centrum voor Levensvragen

CvL Zuid-Holland noord

Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord

CvL Den Haag-Delft

De Haagsche -Zin

Stichting Haagsche-Zin

CvL Rotterdam e.o.

Centrum Levensvragen Rotterdam en omstreken

Stichting Centrum Levensvragen Rotterdam eo

CvL Waardenland

Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem eo

Stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem

CvL Zuidwest Nederland

Centra voor Levensvragen Zuidwest Nederland

Stichting Bravis Ziekenhuis

CvL Midden en Oost-Brabant

Centrum voor Levensvragen Midden- & Oost-Brabant

Stichting Centrum voor Levensvragen Midden- & Oost-Brabant

Onze visie

Vertrouwen is de basis voor verbinding en samenwerking.
We zijn met elkaar in ontwikkeling en leren continu.
We hebben vertrouwen in onszelf, de ander en de toekomst.
We praten vanuit de inhoud.
Onze leden weten het best wat er nodig is in de regio.

Centra voor Levensvragen

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en is geen juridische weergave.